REOS s.r.o.

Společnost REOS, s.r.o. byla založena v roce 1999. Hlavním cílem naší firmy je kvalitní výroba a servis v oblasti oprav plynoměrů včetně jejich ověření. Ostatně, s ohledem na množství norem provázejících naši činnost ani není možné, aby z našich dílen vystupoval produkt kvality jiné, než vysoce jakostní. Vše je dáno zodpovědnou prací našich zaměstnanců a řádnou kontrolou technologického postupu při výrobě a opravách plynoměrů. Ověření plynoměrů ve finále provádí kvalifikovaný personál pomocí řádně schválené měřící technologie a příručky jakosti což minimalizuje možné nedostatky lidského faktoru. Konečně investice do přístrojového vybavení jsou stálou a nikdy nekončící vývojovou záležitostí.

Své služby poskytujeme nejen velkým plynárenským společnostem, ale také všem firmám a běžným uživatelům, kteří chtějí vyrobit měřidlo, nebo provést opravu a ověření vlastního měřidla.

Více o naší činnosti

Vyrábíme a opravujeme: