REOS s.r.o.

Naše činnosti

Naše hlavní činnosti jsou opravy a ověřování membránových, turbínových a rotačních plynoměrů různých výrobců a výroba turbínových plynoměrů.

Od r. 1999 je společnost registrovaným opravcem plynoměrů . V roce 2003 společnost získala autorizaci pro ověřování stanovených měřidel. Autorizovanému metrologickému středisku byla ÚNMZ Praha přidělena značka K s evidenčním číslem 93.

V rámci registrace a autorizace nabízí REOS, s.r.o. své služby na opravy, ověřování plynoměrů . Plynoměr je stanovené měřidlo dle zákona o metrologii č.505/1990 Sb., §11. Stanovené měřidlo může být používáno pro daný účel jen pro dobu platnosti provedeného ověření. Od roku 2019 je naše společnost výrobcem turbínových plynoměrů.

Ověření je soubor činností, kterými se potvrzuje,že měřilo vyhovuje platné české metrologické legislativě. Ověřené měřidlo je na určeném místě opatřeno úřední značkou.

Měřidlo námi opravené je shodných metrologických parametrů jako nové od výrobce.

Oprava zákazníkem dodaných plynoměrů

Vstupní kontrola plynoměrů před opravou, ověřením a kalibrací: 450,- Kč/hod.

Před opravou a ověřením plynoměru je nutné u plynoměru odstranit případné nečistoty provést kontrolu funkčnosti plynoměru a určit případnou závadu.

Vstupní prohlídkou musí projít všechny plynoměry. Bez vstupní prohlídky nelze plynoměry umístit na měřící linku . Doba trvání vstupní prohlídky je cca 1,5 hod.

Po prohlídce plynoměru pošleme cenovou nabídku za opravu, ověření a případnou výměnu náhradních dílů u plynoměru.