REOS s.r.o. | Autorizované metrologické středisko | Registrovaný opravce plynoměrů

Slovo úvodem

Společnost REOS, s.r.o. byla založena v roce 1999. Hlavním cílem naší firmy je kvalitní servis v oblasti oprav plynoměrů a jejich ověření. Ostatně, s ohledem na množství norem provázejících naši činnost ani není možné, aby z našich dílen vystupoval produkt kvality jiné, než vysoce jakostní. Vše je dáno zodpovědnou prací našich mechaniků a řádnou kontrolou technologického postupu při opravách plynoměrů. Ověření plynoměrů ve finále provádí kvalifikovaný personál pomocí řádně schválené měřící technologie a příručky jakosti což minimalizuje možné nedostatky lidského faktoru. Konečně investice do přístrojového vybavení jsou stálou a nikdy nekončící vývojovou záležitostí.

Jsme si vědomi, jak nebezpečné a zároveň užitečné médium plynoměry prochází, a tak kromě kontroly těsnosti a přesného měření množství plynu procházejícího plynoměry, vlastníme i oprávnění pro montáže plynoměrů. Naši pracovníci, erudovaní v oblasti oprav a montáží těchto zařízení, jsou také dobrým zdrojem informací pro koncového spotřebitele, který se ne vždy správně orientuje v odečtu spotřeby plynu, případně v rozsahu svých kompetencí k měřícímu přístroji.

Své služby tak poskytujeme nejen velkým plynárenským společnostem, ale také všem firmám a běžným uživatelům, kteří chtějí provést opravu a ověření vlastního měřidla.

Penzion REOS Penzion REOS

Multifunkční dům + penzion REOS v provozu od 1.1.2009.
Více na www.penzionreos.cz.