REOS s.r.o. | Autorizované metrologické středisko | Registrovaný opravce plynoměrů

Něco z historie plynoměrů

Brzy po úspěšném zavedení plynového osvětlení bylo zřejmé, že nezůstane využití svítiplynu jen pro osvětlení, ale jeho využití bude velmi široké jak v domácnostech, tak v řemeslech a továrnách. Běžná metoda placení za plyn používaná před vynalezením plynoměru bylo stanovení pevného ročního poplatku.

První poznatky s "přiznanými odběry" nebyly dobré a vykazovaly značné rozdíly, proto byli plynárnami jmenováni inspektoři, kteří kontrolovali a podávali zprávy o porušování smluv jednotlivými odběrateli.

Již tehdy se projevily současné problémy. Tito inspektoři neměli jako nyní žádnou pravomoc proniknout do soukromých domů, zjistit nebo prokázat jiný režim odběru nebylo možné a jejich úsilí bylo marné a odběratel se tak stal zcela nepostižitelný. Odběratel měl možnost doslova plýtvat velkým množstvím svítiplynu a plynárny na základě těchto skutečností začaly vážně uvažovat o nutnosti vynálezu "prostředku" k odstranění tohoto nežádoucího jevu. Tímto problémem se poprvé začal zabývat angličan Samuel Clegg.

V roce 1816 byl patentován plynoměr obsahující dvě polo-kruhové komory tvořící buben připojený na druhý trn tvořící současně hřídel. Přívodní trubka procházela „komorou“, která byla spojena s druhým trnem a komorami měřící plyn pomocí dvou U-trubek uspořádaných tak, aby byly postupně střídavě vyměřovány. V každé přepážce, která oddělovala dvě komory, byl k dispozici ventil, který dovoloval vodě proniknout z jedné komory do druhé. V každé komoře byl otvor, přes který mohl procházet plyn k výstupu plynoměru.

Dalším mužem, který provedl zlepšení předcházejícího typu, byl Crossley.

Podstatnou součástkou vodních plynoměrů je Crossleyův měřící buben. Crossleyho plynoměr byl záměrně zmíněn, protože se doposud používají jako sekundární etalony a laboratorní plynoměry.

Například naše firma REOS s.r.o., Autorizované metrologické středisko, je vybavena sekundárními etalony konstruovanými na principu Crossleyho bubnu reprodukující metrologickou veličinu objemu v rozsazích průtoku od 20 litrů za hodinu až do průtoku 15 m3 za hodinu.

Děkujeme tímto dlouholetému metrologovi panu Jiřímu Lhotovi za věnované historické plynoměry, které jsou k vidění v naší společnosti a webových stránkách.

Prohlédněte si videa

Připravili jsme pro Vás zajímavá videa, ve kterých Vám ukážeme průřez historií plynoměrů. Uvidíte používané barvy, tvary a také vnitřní uspořádání. Historie plynoměrů sahá až do 19. století a některé principy vnitřního mechanismu se přenesly až do dnešní doby. Pohodlně se usaďte a vychutnejte si výlet do minulosti plynoměrů.